سالن زیبیی پاتریس

5.0

تبـــریز ، خیابان پاستور جدید ، مابین کوچه سید لر و خیابان طالقانی

  • همه
5.0
0 نظر
محیط
پاکیزگی
کارمندان
مواد مصرفی

درباره مرکز

سالن زیبیی پاتریس

تبـــریز ، خیابان پاستور جدید ، مابین کوچه سید لر و خیابان طالقانی

0 سرویس
انتخاب زمان