سالن زیبائی اسمران

5.0

ارومیه اول بلوار بهداری بالاتر از شیرینی وزرا

کیفتی متفاوت،محیط متفاوت ،کادر حرفه ای متفاوت،قیمت های کاملا متفاوت

  • همه
5.0
0 نظر
محیط
پاکیزگی
کارمندان
مواد مصرفی

درباره مرکز

سالن زیبائی اسمران

ارومیه اول بلوار بهداری بالاتر از شیرینی وزرا

0 سرویس
انتخاب زمان